Søndagsskolen

De søndagene det er formiddagssamling kl 11.00 er det søndagsskole for barna.