Barneforeninga

Våren 2020 – Hver tredje torsdag fra kl.17.30 -18.30.
Velkommen til ALLE barn og voksne!!!

6. februar

  • Andakt
  • Utlodning
  • Kveldsmat

27. februar

  • Andakt
  • Utlodning
  • Kveldsmat

19. mars

  •  Andakt
  • Vi lager noe
  • Kveldsmat

Fredag 24. april kl.17.30

  • Barneforeningsbasar på Bedehuset. Ta med venner, familie og kom!

Medlemskontingenten er frivillig, og er satt til kr. 50,- for hele 2020. Dette gjør at vi kan motta støtte fra staten, og for dette får du kveldsmat og div. materiell til lagekvelder