Barneforeninga

Høsten 2021 – Hver tredje torsdag fra kl.17.30 -18.30.
Velkommen til ALLE barn og voksne!!!

16. september

 • Lek i parken
 • Andakt

30. september

 • Andakt
 • Utlodning
 • Kveldsmat

21. oktober

 •  Andakt
 • Vi lager noe
 • Kveldsmat

11. november

 • Andakt
 • Utlodning
 • Kveldsmat

2. desember – Adventsfest

 • Andakt
 • Vi lager noe
 • Kveldsmat

Medlemskontingenten er frivillig, og er satt til kr. 50,- for hele 2021. Dette gjør at vi kan motta støtte fra staten, og for dette får du kveldsmat og div. materiell til lagekvelder