Barneforeninga

Høsten 2020 – Hver tredje torsdag fra kl.17.30 -18.30.
Velkommen til ALLE barn og voksne!!!

10. september

  • Lek i parken
  • Andakt

8. oktober

  • Andakt
  • Utlodning
  • Kveldsmat

29. oktober

  •  Andakt
  • Vi lager noe
  • Pizza

26. november – Adventsfest

  • Andakt
  • Juleutlodning

Medlemskontingenten er frivillig, og er satt til kr. 50,- for hele 2020. Dette gjør at vi kan motta støtte fra staten, og for dette får du kveldsmat og div. materiell til lagekvelder