Om Bedehuset

Litt om Kvarstein Bedehus, visjonen vår og arbeidet vi driver

Bedehuset på Kvarstein ble bygd i 1903 og er senere blitt både utvidet og modernisert flere ganger for å være best mulig egnet som forsamlingshus for barn, ungdom og voksne. Visjonen for alt arbeidet på Bedehuset har alltid vært å dele det kristne budskapet med flest mulig mennesker i bygda vår. Vi tror at hvert menneske er unikt og dyrebart i Guds øyne og at Guds ønske for oss alle er at vi skal ta imot Jesus som vår frelser og herre og dermed få himmelen i gave. Dette har blitt formidlet på bedehuset i over 100 år og er like aktuelt og sant for oss i dag. Vi ønsker å formidle dette til alle generasjoner i bygda gjennom ulikt arbeid som vi driver på Bedehuset. Du er hjertelig velkommen på Bedehuset!!

Kvarstein bedehus sin visjon er: Å bringe frelse og glede inn i alle hjem.

Oversikt over det som skjer på Kvarstein bedehus:

Barneforening:

Hver tredje torsdag kl. 17.30

Normisjons kvinneforening:

Siste tirsdag i måneden kl. 19.30

Yngres

4-7. klasse lørdager

7. klasse og oppover fredager

Tidspunkt annonseres på facebook

Bønnemøter:

Hver tirsdag kl. 09.30

Hver mandag kl. 19.30, unntatt siste mandag i måneden.

Søndagsmøter: 

De fleste søndager (se program)

Søndagsskole:

Se program (formiddagssamlinger)

Kvarstein bedehus
Organisasjonsnummer er: 996 997 960
Kontonummer: 3100.10.60557
Adressen er:
Kvarstein Indremisjon
v/Eddie Janner, Lindekleivvegen 3C, 4706 Vennesla